Klasztor w Sejnach jest jedyną zachowaną renesansową budowlą w północno-wschodniej Polsce. Sanktuarium Nawiedzenia Matki Bożej jest zaliczane do najwspanialszych przykładów architektury sakralnej w Polsce. Kościół to sześcioprzęsłowa hala wybudowana z cegły, ma dwie kaplice: Serca Jezusowego z 1661 roku i Matki Boskiej z 1881 roku. Dwie, trzykondygnacyjne wieże mają 47 m wysokości. W poklasztornych budynkach przylegających do kościół mieści się Muzeum Ziemi Sejneńskiej i siedziba Towarzystwa Opieki nad Zabytkami. Bazylika w Sejnach jest jedną z najczęściej odwiedzanych atrakcji turystycznych w północno - wschodniej Polsce.


bazylika-sejny