Na terenie dawnych Prus Wschodnich w latach 1914 - 1915 toczyły się bardzo ciężkie walki między wojskami rosyjskimi i niemieckimi, pozostały po nich liczne cmentarze wojenne. Jednym z nich jest cmentarz w Dubeninkach na którym pochowano żołnierzy walczących po obu stronach. W części środkowej cmentarza znajduje się zbiorowa mogiła żołnierzy niemieckich, postawionych jest tu 21 betonowych krzyży i duża tablica z drewnianym krzyżem. Po obu stronach części środkowej znajdyją się zbiorowe mogiły żołnierzy rosyjskich, umieszczono tam po 5 płyt z napisami oraz duże płyty z krzyżami prawosławnymi. Pochowanych jest tu 52 żołnierzy niemieckich i 115 rosyjskich.


cmentarz-dubeninki-01cmentarz-dubeninki-02