Majątek ziemski w Starej Hańczy powstał w XVII wieku, w pobliżu starego szlaku biegnącego wzdłuż rzeki Czarna Hańcza. Tuż nad jeziorem Hańcza, na wysokim brzegu został wybudowany okazały dwór, który otaczał piękny park i ogród. Na terenie majątku pobudowano również zabudowania gospodarcze i utworzono stawy rybne. Przez lata wielokrotnie zmieniali się właściciele majątku, tuż po II wojnie światowej stacjonowała tu nawet milicja. W 1946 roku dwór ulega zniszczeniu wskutek pożaru, do dzisiejszych czasów dotrwały pozostałości po spalonym dworze i park ze stawami. Na terenie parku podworskiego została zorganizowana ścieżka poznawcza „Drzewa i krzewy parku podworskiego w Starej Hańczy”. Park dworski w Starej Hańczy od 1988 r. wpisany jest do rejestru zabytków i podlega ochronie Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.


dwor-hancza