Kanał Mazurski z licznymi groblami i śluzami jest jedną z najbardziej tajemniczych budowli rozpoczętych przez Niemców. Jego celem miało być połączenie wielkich jezior na Mazurach z wodami Bałtyku, jego wodami miano transportować różne towary: drewno, zboże, torf, węgiel, produkty przemysłowe. Budowę kanału rozpoczęto w 1911 roku, miał mieć 10 śluz których zadaniem było zlikwidowanie ponad 116 m różnicy poziomów między jeziorami i Bałtykiem. Z powodu wybuchu I wojny światowej w 1914 roku prace przerwano, aby wznowić je dopiero w 1934 roku. Dokończenie budowy przerwał wybuch II wojny światowej i pomimo że prace były zaawansowane w blisko 90%, nigdy jej nie ukończono. Wokół budowy kanały krążyło wiele legend, m.in. że kanał miał służyć niemieckim U-Botom, które miały wpływać nim do stoczni remontowej na jeziorze Mamry. Spośród 10 zaplanowanych śluz, 5 znajduje się na terenie Polski. Są to: Leśniewo Górne; Leśniewo Dolne; Guja; Bajory Wielkie; Bajory Małe; Długopole. Niektóre ze śluz można zwiedzać, nawet po kilkudziesięciu latach robią wrażenie na oglądających swoją wielkością i zaawansowaniem prac.


kanal-mazurski