Nad jeziorem Duś w miejscowości Wojnowo znajduje się zespół klasztorny starowierców z maleńką molenną, wybudowany w połowie XIX wieku. Składa się on z zabudowań zakonnych i gospodarczych a na środku podwórza stoi świątynia. Starowiercy zaczęli osiedlać się na Mazurach około 1830 roku, prześladowani przez władze cesarskie i oficjalny Kościół prawosławny uciekali na tereny Prus. Oprócz klasztoru w Wojnowie znajduje się również cerkiew prawosławne, do której przychodzi na modlitwę większość mieszkańców, tylko nieliczni modlą się nadal w molennie starowierców.


klasztor-wojnowo