Muzeum Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego


Leśniczówka Pranie została wybudowana w Puszczy Piskiej nad jeziorem Nidzkim w 1880 roku. Leśniczówka stała się sławna z powodu częstych wizyt znanego poety Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego w latach 1950 - 1952. Powstały w niej takie utowry jak: Kronika Olsztyńska, Niobe, Wit Stwosz, Chryzostoma Bulwiecia podróż do Ciemnogrodu, Pieśni, Ezop świeżo malowany, Rozmowa liryczna, Spotkanie z matką, Księżyc , W leśniczówce, Chmiel na rogach jelenich i Ojczyzna. Obecnie w leśniczówce mieści się muzeum upamiętniające życie i twórczość Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego.


lesniczowka-pranie1
lesniczowka-pranie2