Zespół pielgrzymkowy w Świętej Lipce, malutkiej miejscowości położonej dokładnie na granicy Warmii i Mazur, to najcenniejszy zabytek całego regionu. Nie ma on nic wspólnego z posępnymi świątyniami Mazur, za to z powodzeniem nawiązuje do najlepszych barokowych wzorców wileńskich i habsburskich, zwłaszcza czeskich. Świątynia jest trójnawową budowlą typu bazylikowego, na planie prostokąta, z prostokątnym prezbiterium i zakrystiami po obu jego stronach. Dominującym elementem fasady jest wielka wnęka, w której na rzeźbionym drzewie lipowym usytuowano figurę patronki. Wnętrze robi wielkie wrażenie. W ołtarzu głównym znajduje się cudowny wizerunek Matki Boskiej Śnieżnej (1640), zwanej też Świętolipską, kopia rzymskiego obrazu Santa Maria Maggiore. Dziś to właśnie obraz, koronowany w 1968 r. przez prymasa Stefana Wyszyńskiego, jest głównym celem pielgrzymów. Po lewej stronie ołtarza głównego umieszczono pień owej "świętej lipki", która zapoczątkowała powstanie sanktuarium. Bazylika stoi na czworobocznym dziedzińcu odpustowym, otoczonym krużgankami. Z prawej strony do kościoła przylega dom zakonny, od 1932 r. ponownie użytkowany przez jezuitów. Święta Lipka - tak kościół, jak i układ dziedzińca z krużgankami, była wzorem dla innych barokowych założeń pielgrzymkowych na Warmii; jej uproszczone naśladownictwa znajdują się Krośnie koło Ornety i Stoczku koło Lidzbarka Warmińskiego.

Więcej na stronie: www.swlipka.org.pl


swieta lipka