Potężna twierdza Osowiec została zbudowana w drugiej połowie XIX wieku w Osowcu, kilka kilometrów od Moniek, przy trasie Białystok - Ełk. Składała się z czterech fortów: centralnego, Zarzecznego, Szwedzkiego i Nowego. Usytuowanie twierdzy i jej walory obronne spowodowały że mimo wielu działań wojennych na tych terenach nigdy nie została zdobyta. W czasie międzywojennym twierdzę rozbudowano o szereg schronów o mocnej konstrukcji. Przez cały czas stacjonowały tu różne formacje wojsk, m.in. mieściła się tu Centralna Szkoła Podoficerska Korpusu Ochrony Pogranicza. Po II wojnie światowej, od 1953 roku na stałe zagościło w twierdzy wojsko polskie. Obecnie z czterech fortów tylko Fort Centralny i Szwedzki są używane, pozostałem popadły w ruinę i zwiedzanie ich jest zabronione. Twierdzę można zwiedzać, ale ze względu na fakt że jest to teren jednostki wojskowe tylko a przewodnikiem. N terenie mieści się muzeum twierdzy w którym zgromadzono wiele przedmiotów związaną z jej historią, m.in. broń i mundury wojskowe używane przez wojska tu stacjonujące. Ponadto możemy zwiedzać część naziemną fortu i ogromne podziemia znajdujące się pod twierdzą.


twierdza-osowiec 01
twierdza-osowiec 02