Największą atrakcją turystyczną Wigierskiego Parku Narodowego jest kolej wąskotorowa. Kolej wybudowano w czasie I wojny światowej i służyła przede wszystkim do transportu drewna pozyskiwanego z wyrębu w puszczy augustowskiej. W latach dwudziestych XX wieku trasę kolejki rozbudowano i liczyła łącznie 36 km długości, a z odgałęzieniami prawie 50 km. Kolejka swoją pierwotną funkcję - transport drewna i towarów - sprawowała do 1989 roku. W 1991 roku wpisano ją do rejestru zabytków, jako jedna z najdłużej pracujących kolejek leśnych w Polsce. W 200 roku zapadła decyzja o ponownym wznowieniu działalności kolejki, już z przeznaczeniem tylko dla turystów, na jej potrzeby wyremontowano 10 kilometrowy odcinek torów, biegnący wzdłuż jeziora Wigry. Przy stacji początkowej w Płocicznie, mieści się muzeum kolejki w którym zgromadzono przedmioty związane z jej eksploatacją.

Więcej na temat kolejki: www.augustowska.pl


wigierska-kolej