Grzyb nadrzewny występuje na martwym drewnie gatunków liściastych, najczęściej takich, jak topola, wierzba, dąb lub buk. Owocniki wyrastają na martwych kłodach leżących na ziemi lub na pniakach pozostających po ścięciu drzew, czasami rosną na żywych drzewach, jednak silnie osłabionych i zamierających. Owocnikuje jesienią od września do listopada. W Polsce gatunek doić pospolity. Owocniki występują w postaci skupionych grup, składających się zwykle z kilkunastu większych i mniejszych okazów, wyrastających ze wspólnej podstawy. Kapelusze mają średnicę od 6 do 15 cm, barwa górnej powierzchni ciemna w różnych odcieniach, z wiekiem popielata: brzeg w młodych owocnikach silnie podwinięty. Blaszki białe, zbiegające w dół trzonu. Trzon również biały, krótki, gruby, wysokości 1-4 cm, wyrastający od brzegów kapelusza, w dole owłosiony. Masa dużych grup przewyższa czasem 1 kg. Jest to bardzo smaczny grzyb jadalny, jednak dobre są tylko młode owocniki. Nadaje się do sztucznej uprawy na kawałkach drewna gatunków liściastych (np. buka), położonych płasko i zakopanych w połowie do ziemi. W Polsce grzyb ten jest bardzo mało znany i traktowany najczęściej jako niejadalny.


boczniak ostrygowaty