Występuje najczęściej w borach sosnowych i świerkowych, gdyż współżyje z sosną i świerkiem. Owocniki występują gromadnie, po kilkanaście sztuk, w ciągu całego lata, od połowy czerwca do końca października. Gatunek ten ma charakterystyczną żółtą barwę, przy tym owocniki jego są średniej wielkości, o średnicy i wysokości około 1—5 cm. W młodych egzemplarzach brzeg kapelusza podwinięty, starsze są lejkowate z postrzępionymi brzegami. Na dolnej powierzchni kapelusza znajdują się fałdki zbiegające w dół trzonu. Trzon zwykle lekko wygięty i ku dołowi zwężający się. Pod względem znaczenia gospodarczego jest to jeden z najważniejszych w Polsce gatunków. Bardzo często, zwłaszcza na wsi, przyrządza się z niego potrawy, poza tym chętnie bywa solony i konserwowany. Do suszenia jednak mniej się nadaje. Wysoka wartość użytkowa tego grzyba tłumaczy się tym, że rośnie wszędzie, zupełnie nie ulega zaczernieniu i bardzo łatwo znosi nawet daleki transport. Wskutek tego należy do grzybów najczęściej spotykanych w obrocie handlowym w kraju, w dużych ilościach jest również eksportowany w stanie świeżym lub po zasoleniu w beczkach. Podobny gatunek, mający owocniki nieco mniejsze i ciemniej zabarwione, zwany jest fałszywą kurką (Hygrophoropsis aurantiaca) jest grzybem niesmacznym, niejadalnym, dawniej traktowany był jako trujący.


pieprznik jadalny kurka