Grzyb jednoroczny, jednak ze względu na swoją trwałość mogą pozostawać na porażonym drewnie przez kilka lat, na żywych, najczęściej jednak już zamierających, starych dębach, bardzo rzadko poraża także buki, robinie, graby, powoduje brunatną zgniliznę drewna, której łatwiej ulega biel niż twardziel, znacznie częściej niż żywe drzewa poraża dębowe pniaki i leżaninę, także na belkach drewnianych mostów, słupach itp. Owocnik ma szerokość 4-25 cm, długość 4-14 cm, wysokość 1-8 cm, półkolisty, konsolowaty, bokiem przyrośnięty, siedzący, rzadziej rozpostarto-odgięty, niekiedy guzowaty, poduszeczkowaty lub nieregularny, górna powierzchnia zwykle chropowata, lub nieregularnie guzowata rzadko koncentrycznie strefowana, naga, szara, kremowa, ochrowa lub barwy drewna brzeg owocnika ostry, niekiedy gruby i tępy. Miąższ elastyczny, barwy drewna lub kawy z mlekiem, po wyschnięciu korkowaty, lekki, zapach: słaby, grzybowy.


gmatwek debowy