Występuje pospolicie w wiązkach na murszejących pniakach drzew liściastych, rzadziej iglastych. Występuje od maja do grudnia. Silnie trujący zawierający toksyny podobne do toksyn muchomora sromotnikowego, dlatego omijajmy tego grzyba szerokim łukiem. Owocniki - kapelusz siarkowo-żółty z ciemniejszym pomarańczowym lub ceglastym środkiem 2-10 cm średnicy. Początkowo kapelusz jest kulisty, następnie płaski. Powierzchnia kapelusza jest gładka, sucha, na brzegu młodych owocników mogą być widoczne żółtawe resztki osłony. Blaszki są koloru siarkowo-żółtego. Trzon 0,5-1 cm. Skórka siarkowo-żółta, ku dołowi nieznacznie ciemniejsza. Miąższ siarkowo-żółty - bardzo gorzki.


maslanka wiazkowa