Charakterystyczne cechy: ciało wyciągnięte, otwór gębowy, ustawiony górnie, płetwy piersiowe ostro zakończone, kąt ust sięga do przedniej krawędzi oka
Długość i masa ciała: 60-80 cm; 6-8 kg
Zasięg występowania: we wschodniej Europie, aż po Morze Kaspijskie, na północy po Skandynawię, na zachód po Ren i Łabę; brak we Włoszech, krajach byłej Jugosławii, Francji, na Półwyspie Iberyjskim i w Wielkiej Brytanii.

Boleń jest jedynym prawdziwie drapieżnym gatunkiem w rodzinie Cyprinidae. Na obszarze swego występowania zasiedla dolny bieg większych rzek, jeziora zaporowe, rzadko także bajora i starorzecza. Przebywa zwłaszcza w miejscach o dużych wolnych powierzchniach nad głębiami o umiarkowanym prądzie i dostatecznej ilości kryjówek. Jako gatunek drapieżny żywi się przede wszystkim rybami, które chwyta gwałtownie atakując stado tuż pod powierzchnią wody. Ten gwałtowny atak można często zauważyć jako pluśnięcie na powierzchni wody lub zaobserwować wyskok ryby z wody. Dojrzałość płciową boleń osiąga w wieku 3-5 lat. Tarło odbywa od kwietnia do czerwca w nurcie rzeki, ponad żwirowym lub kamienistym podłożem. Z przyczepionych do dna jaj wylęgają się po 10-17 dniach larwy. Początkowo odżywiają się zooplanktonem. Młode bolenie podobne są do różanek, jednak mają większy otwór gębowy, mniejsze oczy i pełną linię boczną. W Rosji (Wołga) boleń ma duże znaczenie gospodarcze. Łowiony jest w sieci i więcierze. Z powodu wytrwałości w walce jest ulubioną rybą sportową. Ma smaczne, białe, tłuste mięso.


bolen