Rodzina: Karpiowate
Charakterystyczne cechy: podobny do karasia, jednak płetwa grzbietowa i odbytowa lekko wcięte; otrzewna czarno pigmentowana; zęby gardłowe jednorzędowe
Długość i masa ciała: 20-25 cm; 200-300 g
Pożywienie: bentos, zooplankton, owady lądowe, resztki roślin
Zasięg występowania: pierwotnie wschodnia Azja, aż po zachodnią Syberię; zawleczony do północnej, środkowej i wschodniej Europy

Karaś srebrzysty został sprowadzony do Europy z Dalekiego Wschodu przez Portugalczyków w 17 wieku jako ryba akwariowa. Dzisiaj występuje wyspowato w północnej, środkowej i wschodniej Europie, gdzie dotarł albo jako ryba akwariowa, albo użytkowa ryba roślinożerna. Ponieważ karaś srebrzysty jest często mylony z karasiem pospolitym dokładny zasięg jego występowania nie jest znany, jednak Europa stanowi jego zachodnią granicę. Ulubione biotopy karasia srebrzystego to wartkie odcinki dolnego biegu większych rzek, a także ich płynące koryta boczne, większe jeziora i stawy. Karaś srebrzysty przystępuje do tarła od maja do lipca, w 2-4 roku życia. Niektóre populacje składają się wyłącznie z samic, które rozmnażają się przez tzw. gynogenezę. Osłonkę jaj karasia srebrzystego mogą przebić plemniki innych ryb karpiowatych i pobudzić podział komórek. Nie następuje przy tym połączenie jąder komórkowych, jak to ma miejsce przy zwykłym zapłodnieniu tak, że kolejne pokolenie składa się wyłącznie z samic. lm bardziej na wschód obszaru występowania karasia srebrzystego, tym bardziej zwiększa się udział samców tego gatunku, w populacji, aż do normalnego składu. Szybko rosnący karaś srebrzysty jest wszystkożerny. Poławiany jest przede wszystkim w delcie Dunaju i na Dalekim Wschodzie. Jego pogłowie może szybko się zwiększać przez co może stać się konkurentem ryb hodowlanych. Przyczyną jego nadmiernego rozmnożenia jest zanieczyszczenie rzek, na co karaś srebrzysty, w przeciwieństwie do innych ryb, jest nadzwyczaj odporny. Zmiana stanu hydrologicznego (regulacja rzek), a także zmniejszenie pogłowia ryb drapieżnych są dalszym powodem wzrostu pogłowia karasia srebrzystego.
W Chinach wyhodowano formę złotą karasia srebrzystego, a z niej najstarszą rybę akwariową — welona. Długoletnie zabiegi hodowlane pozwoliły na uzyskanie okazów różniących się ubarwieniem i niezwykłych form wzrostowych, jak lwia główka, welon czy ogon komety.


karas srebrzysty