Rodzina: Łososiowate
Charakterystyczne cechy: podobny do pstrąga potokowego, jednak z różowym do czerwonego podłużnym pasem; 15-16 szeregów łusek między płetwą tłuszczową a linią boczną; kość lemieszowa zagięta
Długość i masa ciała: 25-50 (do 70) cm; 1-5 (do 7) kg
Pożywienie: larwy owadów wodnych, zooplankton, mięczaki i mniejsze ryby
Zasięg występowania: ojczyzną są pacyficzne wody przybrzeżne Ameryki Płn., zasiedlony na prawie wszystkich kontynentach

Pierwotnie pstrąg tęczowy zamieszkiwał u północnoamerykańskich wybrzeży Pacyfiku, a także rzeki i jeziora tego obszaru. Stąd został sprowadzony do innych części Ameryki Płn., w 1875 do Europy (Anglia), a później także na inne obszary Ziemi. Podobnie jak troć morska, także pstrąg tęczowy tworzy w zależności od warunków wiele form, zarówno wędrowną, zamieszkującą morza jak i stałą żyjącą w wodach słodkich. Obecnie pstrąg tęczowy jest gatunkiem najbardziej rozprzestrzenionym w Europie. Żyje w zbiornikach retencyjnych i ich dopływach, a także w sztucznych zbiornikach hodowlanych, jak stawy i sadze siatkowe. Jego nadzwyczajna zdolność do przystosowania się do temperatury wody, zawartości w niej tlenu, podaży pokarmu i zanieczyszczenia wody czyni go rybą przyszłościową, która niestety w wielu miejscach wypiera pstrąga potokowego.
Okres rozmnażania pstrąga tęczowego zbiega się z okresem rozmnażania pstrąga potokowego, u wielu populacji przesuwa się jednak do wiosny. Samice pstrąga tęczowego także wykopują gniazdo w dnie, w które składają 500-5000 stosunkowo dużych jaj. Ich rozwój trwa 100-150 dni. Samce osiągają dojrzałość płciową w wieku 2-3 lat, a samice dopiero w 3-5 roku życia. Pstrąg tęczowy żyje zwykle 5-8 lat, tylko wyjątkowo 18 i więcej. W niektórych hodowlach z pstrąga tęczowego uzyskano odmianę złotą. Pstrąg tęczowy jest bardzo ceniony przez wędkarzy, ze względu na smaczne mięso.


pstrag teczowy