Typ jeziora :     leszczowe
Powierzchnia :     940 ha
Głębokość :     46 m
Długość :     12,4 km
Pow. wysp :     3,3 ha


Jest to jedno z najpiękniejszych jezior mazurskich. Leży na szlaku wodnym Mikołajki - Ruciane, w otoczeniu wysokopiennych drzewostanów Puszczy Piskiej. Ma ono kształt mocno wydłużony, południowa część ciągnie się z północnego wschodu na południowy zachód, reszta zbiornika przyjmuje kierunek zbliżony do południowego. Linia brzegowa Bełdan jest dobrze rozwinięta i urozmaicona, wytwarza szereg półwyspów i zatok. Dwie największe zatoki wytworzyły się przy brzegu zachodnim: w części środkowo--północnej znajduje się półokrągła zatoka Iznota, a w południowej - Wygryny. Na plosie jeziora leży osiem wysp. Dwie płaskie, porośnięte drzewami wyspy są położone przy północnym krańcu akwenu, w miejscu połączenia z Jeziorem Mikołajskim; trzecia - największa wyspa, o wysoko wzniesionych brzegach, porośnięta lasem, leży w południowo-środkowej części zbiornika; przy wybrzeżu zachodnim czwarta, mała lecz najwyższa wysepka w południowej partii Bełdan, na wysokości zatoki Wygryn. Pozostałe cztery wysepki rozłożyły się przy północnym brzegu tej zatoki. Bełdany mają wiele połączeń wodnych: północny kraniec kontaktuje się z plosem Jeziora Mikołajskiego, południowy łączy się śluzą z Guzianką Małą, od zachodu do zatoki Iznoty wpływa rzeka Krutynia, tocząca swoje wody z jeziora Jerzewka, przy południowym brzegu zatoki Wygryn znajduje się ujście rzeki Wygrynii płynącej z Jeziora Wygryńskiego. Również do Iznoty wpada rów z jeziora Jaskółka. Wybrzeże Bełdan jest wzniesione wysoko i miejscami stromo, tylko wokół zatoki Wygryn oraz przy północnej części zatoki Iznoty brzegi są płaskie i podmokłe. Tu rozciągają się głównie mokre łąki oraz trochę pól uprawnych. W otoczeniu jeziora przeważają lasy, jedynie przy brzegu północno-wschodnim oraz na środkowym odcinku brzegu zachodniego znajdują się pola uprawne. W sąsiedztwie akwenu leżą wsie: przy północno--wschodnim brzegu - Wierzba; w południowej części - Piaski; przy południowym krańcu - Guzianka; na południowym brzegu zatoki Wygryńskiej - Wygryny; przy zachodnim - Kamień, Gąsior, Iznota. W pobliżu wybrzeża przebiegają śródleśne drogi i ścieżki. Zatoka Wygryny oraz sąsiadująca z nią część plosa jeziora są zatruwane ściekami.