Typ jeziora :     sielawowe
Powierzchnia :     210 ha
Głębokość :     36 m
Długość :     2,5 km


Jezioro nieco wydłużone ze wschodu na zachód z dużą owalną zatoką w południowym brzegu. W zachodnim krańcu łączy się rowem z jeziorem Śniardwami, ze wschodniego wypływa rzeczka Wilkus do jeziora Kocioł k/jez. Śniardw. Brzegi zbiornika są płaskie, rozlane, tylko północny łagodnie wzniesiony: tam leżą pola uprawne, wieś Kwik i biegnie droga; na pozostałych brzegach - łąki.

Położenie - gmina Pisz
Jeziorem zarządza
Gospodarstwo Rybackie Suwałki
Pl. M. Konopnickiej 10
16-400 Suwałki
tel. 0-875664005