Typ jeziora :     sielawowe
Powierzchnia :     3,6 km kw
Głębokość :     49 m
Długość :     5,0 km


Ładne jezioro rynnowe, wąskie i bardzo mocno wydłużone, skręcające z północnego zachodu na południowy zachód. Północna część zbiornika jest węższa od południowej. Linię brzegową urozmaicają zatoki, cyple i półwyspy. Północny kraniec łączy się strumykiem z jeziorem Wojnowem, w środkowej części wschodniego brzegu znajduje się wylot wąskiego kanału, prowadzącego do Ublika Wielkiego. Przy południowo-zachodnim brzegu uchodzi strumyk. Brzegi południowego krańca oraz od strony północno-wschodniej są wysokie i odznaczają się stromym nachyleniem stoków, pozostałe obrzeża pagórkowate: poszczególne wzniesienia oddzielone są od siebie odcinkami płaskimi. Otoczenie stanowią pola uprawne i łąki, tylko przy brzegu południowo-wschodnim rośnie kępa lasu. W sąsiedztwie akwenu leżą wsie: przy południowym krańcu - Cierzpięty; w środkowej części zachodniego brzegu - Marcinowa Wola, przy południowo-wschodnim brzegu - Buwełno i Ogródki.