Typ jeziora :     sielawowe
Powierzchnia :     3030 ha
Głębokość :     37,5 m
Długość :     10,1 km


Dargin należy do kompleksu Wielkich Jezior Mazurskich. Od zachodu łączy się otwartym plosem z jeziorem Łabapem, od południa z Kisajnem, od wschodu rowami ze Skarżem, od północy przewężeniem z Kirsajtami. Jezioro przypomina kształtem trójkąt równoboczny, którego wierzchołek jest skierowany na północ. Dwie małe wyspy Poganckie Kępy są położone około 1000 m od środka południowego brzegu. Południowy brzeg jest wysoki i stromy, pozostałe płaskie lub łagodnie wzniesione. Przy brzegu wschodnim leży wieś Nowy Harsz. Wzdłuż północnego brzegu biegnie szosa Harsz - Sztynort Duży. Na półwyspie Fuledzkim Rogu znajduje się rezerwat geologiczny - głazowisko, na wschodnim brzegu wielkiego półwyspu (dzielącego Dargin od Mamr) rezerwat torfowiskowy Mokre.