Typ jeziora :     sielawowe
Powierzchnia :     770 ha
Głębokość :     45 m
Długość :     6,5 km
Pow. wysp :     3,8 ha


Malownicze jezioro, o urozmaiconej linii brzegowej, rozciągające się z północnego zachodu na południowy wschód. Środkowa jego partia jest silnie rozszerzona. Wąski i długi półwysep rozdwaja południowy kraniec zbiornika na zatoki: południowo-zachodnią i południowo-wschodnią. Ta ostatnia łączy się krótkim kanałem z jeziorem Dejgunkiem. W południowej części akwenu, blisko brzegu wschodniego, znajduje się dość wysoka i porośnięta drzewami wyspa. Obrzeże jeziora jest zróżnicowane: w południowej partii jest ono płaskie lub łagodnie wzniesione, w części północnej zaś (szczególnie brzeg wschodni) piętrzy się wysoko i miejscami stromo. Bezpośrednie otoczenie zbiornika stanowią pola uprawne i łąki, jedynie w środkowej części do zachodniego brzegu przylega niewielki kompleks leśny. Wokół jeziora leżą wsie: w południowej części brzegu wschodniego - Bogacko, przy północnym - Dejguny, przy zachodnim zaś - Kronowo i Grzybowo. W pobliżu brzegów akwenu biegną drogi gruntowe i ścieżki, zaś przy jego południowym krańcu - linia kolejowa.