Typ jeziora :     sielawowe
Powierzchnia :     1800 ha
Głębokość :     22,5 m
Długość :     5,7 km
Pow. wysp :     22,7 ha


Jedno z większych jezior mazurskich. Malowniczo usytułowane, ma urozmaiconą linię brzegową z szeregiem mniejszych zatok i półwyspów. Zbiornik ma kształt okrągławy, w środkowej części zachodniego brzegu znajduje się wydłużona na zachód zatoka Piłwa. Przy północnym krańcu ploso jeziora przewęża się, gdyż na obu przeciwległych brzegach znajdują się duże półwyspy. Przewężaniem tym łączy się Dobskie z jeziorem Łabapem. W pobliżu tego miejsca, bliżej wschodniego brzegu, znajdują się dwie niewielkie, płaskie wyspy. Trzecia wyspa, wysoka, o stromych miejscami brzegach, porośnięta drzewami, nosząca nazwę Wysokiego Ostrowu lub Wyspy Kormoranów, położona jest nieco na północ od środka akwenu. Wyspa czwarta - Lipka, leży w pobliżu zachodniego brzegu, naprzeciw zatoki Piłwy. Jest ona wąska i wydłużona, oba jej krańce są dość wysokie i zadrzewione, natomiast część środkowa jest płaska i podmokła. Piąta - największa wyspa Giłma o kształcie zbliżonym do koła, znajduje się blisko zachodniego brzegu, przy jego południowej części. Jest ona wysoko wzniesiona i porośnięta drzewami i krzakami. Szósta wyspa - Heleny, leży w południowo-wschodniej części zbiornika. Również i ona jest dość wysoka i zadrzewiona. Ostatnia i jednocześnie najmniejsza, płaska wysepka znajduje się niedaleko wschodniego brzegu, na wysokości wsi Fuledy. Jezioro jest otoczone pagórkowatymi brzegami, które wznoszą się na przemian łagodnie lub dość stromo. Bezpośrednią zlewnię akwenu stanowią pola uprawne i łąki, w części południowej znajduje się wiele kęp lasu. Jedynie niewielkie odcinki brzegu wschodniego i zachodniego są płaskie, można tu spotkać mocno podmokłe łąki i zagajniki. Przy brzegach zbiornika leżą wsie: na zachodnim - Jerzykowo, Pilwa, Doba; na południowym - Dziwiszewo; na wschodnim - Fuleda.