Typ jeziora :     sielawowe
Powierzchnia :     860 ha
Głębokość :     27 m
Długość :     4,1 km


Owalny zbiornik ułożony na osi północ - południe. W północnej części znajdują się dwie zatoki. We wschodniej Gołdopiwo łączy się przewężeniem z Jeziorem Żabińskim, z zachodniej wypływa rzeka Sapina do jeziora Wilkusa. Rów przy zachodnim brzegu łączy zbiornik z jeziorem Burtelnikiem, a od południa wpada rzeczka Górna Sapima z jeziora Sumówka i rów z Brożówki. Koło zachodniej zatoki i na części wschodniego brzegu znajdują się podmokłe łąki i mokradła. Poaostałe brzegi są na ogół wysokie. Od północy leżą lasy, z innych stron pola i łąki, na wschodnim brzegu wieś Jeziorowskie, około 500 m na południe Kruklanki.Położenie - gmina Kruklanki

Jeziorem zarządza
Gospodarstwo Rybackie Suwałki
Pl. M. Konopnickiej 10
16-400 Suwałki
tel. 0-875664005