Typ jeziora :     sielawowe
Powierzchnia :     950 ha
Głębokość :     37,5 m
Długość :     8,7 km
Pow. wysp :     2,6 ha


Bardzo malowniczy zbiornik o dobrze rozwiniętej i urozmaiconej linii brzegowej, mocno wydłużony z północnego wschodu na południowy zachód. Przy północnym krańcu akwenu znajdują się cztery zatoki: zatoka leżąca po stronie zachodniej bywa wyodrębniana z Jagodnego jako jezioro Mulik. Przeciwległy kraniec łączy się plosem z jeziorami Szymoneckim i Górkłem (oba zbiorniki bywają włączane do kompleksu Jagodnego). Na jeziorze znajdują się cztery wyspy: trzy z nich, płaskie i podmokłe, leżą w środkowej części jeziora, czwarta - najmniejsza, przy brzegu zachodnim, na wysokości wsi Prażmowa. Jagodne leży na trasie żeglugowej Mikołajki - Giżycko. Łączy się ono krótkim kanałem Kulą (którego wylot znajduje się przy północnym krańcu) z Jeziorem Bocznym. Otaczające zbiornik brzegi są płaskie lub wzniesione łagodnie, z wyjątkiem północnego, który szczególnie w okolicy kanału Kuli jest wysoki i miejscami stromy. Bezpośrednią zlewnię od strony zachodniej stanowią pola uprawne i łąki, od północy i wschodu zaś - lasy i łąki. W pobliżu jeziora leżą wsie: w północnej części wschodniego brzegu - Jagodne Wielkie, przy południowo-wschodnim - Jagodne Małe, na południowo-zachodnim - Prażmowo, przy północno-zachodnim - Kozin.