Typ jeziora :     leszczowe
Powierzchnia :     360 ha
Głębokość :     25 m
Długość :     5 km
Pow. wysp :     5,6 ha


Dość malownicze jezioro, rozciągające się z północny na południe. Linia brzegowa jest urozmaicona, tworzy dużo niewielkich półwyspów i zatok. Na plosie zbiornika leży pięć wysp. Największa z nich o powierzchni około 4,5 ha znajduje się w środkowej partii basenu, tuż przy wschodnim brzegu, od którego oddziela ją wąski pas bagien i trzęsawisk. Druga - mała wysepka jest położona przy południowym krańcu jeziora; trzecia - przy północnej części zachodniego brzegu; czwarta ¦- przy północnej partii wschodniego i wreszcie ostatnia - w północnym krańcu jeziora. Przez zbiornik przepływa rzeka Górna Sapina - dopływa ona z Jeziora Żyweckiego i wypływa do jeziora Sumówka. Akwen obramowany jest płaskimi lub łagodnie wznoszącymi się brzegami; w miarę oddalania się od lustra wody teren staje się bardziej pagórkowaty. Otoczenie jeziora jest bardzo różnorodne: na brzegu zachodnim i południowym ciągną się podmokłe łąki, bagna i torfowiska; przy brzegu północnym i wschodnim znajdują się pola uprawne i łąki z niewielkimi kępami lasów. Środkowa część brzegu wschodniego jest podmokła, tu znajduje się ujście Sapiny Górnej (odpływ przy północnym krańcu zbiornika). W odległości około 500 m na południe leży wieś Kruklin. Przy wschodnim i północnym brzegu biegną drogi gruntowe.

Położenie - gmina Kruklanki
Jeziorem zarządza
Gospodarstwo Rybackie Suwałki
Pl. M. Konopnickiej 10
16-400 Suwałki
tel. 0-875664005