Typ jeziora :     sielawowe
Powierzchnia :     2560 ha
Głębokość :     44 m
Długość :     7,6 km
Pow. wysp :     55 ha


Jezioro należy do kompleksu Wielkich Jezior Mazurskich. Kształt ma zbliżony do kwadratu ułożonego na liniach wschód - zachód, północ - południe. W zachodniej części północnego boku znajduje się wielka zatoka Przystań, u jej podstawy rozpoczyna się Kanał Mazurski zmierzający do jeziora Rydzówki. Z północno-wschodniego kąta jeziora wypływa rzeka Węgorapa. W południowo-wschodnim rogu znajduje się zatoka Bodma, przez którą Mamry łączą się z jeziorem Święcajtami. Od południa przewężenie łączy zbiornik z jeziorem Kirsajtami, strumyk z Jeziorem Sztynorckim, w południowej części zachodniego brzegu poprzez rów łączy się z Jeziorem Pniewskim. Na Mamrach leży siedem wysp. Dwie - największe z nich - Upałty i Mała Kępa objęte są ochroną rezerwatową. Brzegi zatoki Przystani i środkowa część północnego brzegu Mamr (półwysep Zwierzyniecki Róg) są wysokie i miejscami strome. Leżą tam pola uprawne, łąki i kępy lasu. Inne brzegi są płaskie i rozmyte, otoczone mokradłami i podmokłymi łąkami. Wzdłuż zachodniego brzegu biegnie szosa, a w jego północnej części leży wieś Przystań.

Położenie - gmina Węgorzewo
Jeziorem zarządza
Gospodarstwo Rybackie Suwałki
Pl. M. Konopnickiej 10
16-400 Suwałki
tel. 0-875664005