Typ jeziora :     sielawowe
Powierzchnia :     498 ha
Głębokość :     26 m
Długość :     5,7 km
Pow. wysp :     1,3 ha


Ten bardzo malowniczy zbiornik leży w centrum turystycznego szlaku wodnego między Wielkimi Jeziorami Mazurskimi. Kształt ma silnie wydłużony z północnego zachodu na południowy wschód. W znacznie rozszerzonej części południowej Jezioro Mikołajskie łączy się cieśniną - od południowego wschodu - z jeziorem Śniardwami, zaś od południowego zachodu z plosem Bełdan. Północny kraniec akwenu kontaktuje się przewężeniem z Tałtami Ryńskimi. Na plosie jeziora znajdują się trzy wyspy: dwie z nich leżą na granicy jezior Mikołajskiego i Bełdan, trzecia - płaska i mała - przy brzegu północno-zachodnim. Brzegi są na ogół wysokie, a miejscami nawet piętrzą się dość stromo ponad lustrem wody. Płaskie lub łagodnie wzniesione odcinki znajdują się jedynie w części południowo-wschodniej. Większość zachodniego obrzeża pokrywają lasy, od strony północno-wschodniej do jeziora przylegają zabudowania Mikołajek, na pozostałych brzegach przeważają pola uprawne i łąki. Przy brzegu południowo-wschodnim leży wieś Dybowo.