Typ jeziora :     leszczowe
Powierzchnia :     1830 ha
Głębokość :     23,5 m
Długość :     23 km
Pow. wysp :     13 ha


Jezioro bardzo wydłużone, zbliżone kształtem do przechylonej na zachód litery C. Rozwinięta linia brzegowa tworzy wiele zatok, półwyspów i cypli. Na jeziorze leży 13 wysp. W środkowej części zbiornika znajdują się dwie duże zatoki: Zamordeje (brzeg południowy) i Zamordeje Małe (brzeg północny). Na Zamordejach Małych leżą dwie wyspy. W północnym krańcu Jezioro Nidzkie łączy się kanałem z Guzianką Wielką. Tutaj też leży Ruciane-Nida i wypływa rzeczka Wygrynia do jeziora Wygryn. W tej części zbiornika leży 8 wysp, w tym największe wysokie i zalesione: Królewski i Koński Ostrów. Trzy wyspy znajdują się w południowo-wschodniej części jeziora. W południowo-wschodnim krańcu wpada potok zbierający wody z jezior Wiartla i Jaśkowa k/Szerokiego Boru. Rowy łączą Jezioro Nidzkie z Linówkiem, Jaśkówkiem, Wędzą i Okiem. Zbiornik leży wśród lasów Puszczy Piskiej. Brzegi ma na ogół wysokie i strome, tylko miejscami płaskie lub łagodnie wzniesione. Wokół brzegów biegną drogi i ścieżki. Nad Jeziorem Nidzkim leżą (począwszy od północy): na wschodnim brzegu wsie - Kowalik, Dębowo, Zamordeje, Jaśkowo; na zachodnim miasto Ruciane-Nida i wsie Krzyże i Karwica.

Położenie - gmina Ruciane
Jeziorem zarządza
Gospodarstwo Rybackie Suwałki
Pl. M. Konopnickiej 10
16-400 Suwałki
tel. 0-875664005