typ:     sielawowe
powierzchnia:     1150 ha
głębokość:     29 m
długość:     6,4 km
pow. wysp:     73,8 ha


Rozczłonkowane jezioro z wieloma półwyspami, zatokami, dziesięcioma wyspami i izolowanymi basenami. U podstawy długiej, wąskiej odnogi biegnącej na południe i południowy wschód wypływa rzeka Orzysza. Strumienie łączą to jezioro z jeziorami: Rzeźnikami, Wylewami, Rostkami i Strzelnikami, kanały z Jeziorem Wierzbińskim i Mleczówką. Największa z wysp - Wyspa Róż (50 ha) leży w środkowej części jeziora i łączy się z południowym brzegiem za pomocą wąskiego wydłużonego cypla, którym biegnie droga. Około 500 m na północ leży druga co do wielkości wyspa - Wysokie (12 ha), trzecia - Lasek (7 ha) - przy północnej części zachodniego brzegu. Brzegi południowej części jeziora są wysokie i strome, pozostałe raczej płaskie i podmokłe, tylko miejscami pagórkowate. Wokół jeziora biegną drogi i ścieżki. Od południa i zachodu przylegają wielkie kompleksy leśne. Inne brzegi są otoczone polami i łąkami. Wokół jeziora leżą: od północy - wieś Odoje, wieś Skomack Wielki, od południa - wieś Kamińskie, od zachodu - miasto Orzysz.

Płożenie - gmina Orzysz
Jeziorem zarządza
Gospodarstwo Rybackie Suwałki
Pl. M. Konopnickiej 10
16-400 Suwałki
tel. 0-875664005