Typ jeziora :     linowo-szczupakowe
Powierzchnia :     360 ha
Głębokość :     3,5 m
Długość :     5,3 km
Pow. wysp :     10,1 ha


Zanikające jezioro zbliżone kształtem do litery „U". W jego wschodnim ramieniu lustro wody zmniejszyło się już o przeszło połowę. W południowym brzegu dopływają rzeczka Rawda z jeziora Rydzowki i rzeczka Ruda połączona z Kanałem Mazurskim. Z północnego krańca zachodniego ramienia jeziora wypływa rzeczka Oświnka. Na jeziorze leży sześć wysp, cztery z nich tkwią już obecnie w mokradłach i bagnach. Jezioro wraz z wyspami i otaczającymi je bagnami tworzy rezerwat faunistyczny. Brzegi są zupełnie rozmyte, podmokłe, tylko środkowa część zachodniego pagórkowata i sucha.