Typ jeziora :     linowo-szczupakowe
Powierzchnia :     692 ha
Głębokość :     2,5 m
Długość :     3,9 km
Pow. wysp :     21 ha


Jezioro ma kształt zbliżony do owalu (oś północ - południe). W północnej części - koło cypla dzielącego ten kraniec na dwie płytkie zatoki - leży duża, wysoka i zalesiona wyspa Ostrów Wielki. Przez jezioro przepływa strumień zdążający z jeziora Brzozolaska do jeziora Pogubia Małego. Brzegi są płaskie, tylko wschodni miejscami łagodnie wzniesiony. Zbiornik otaczają lasy i łąki rozłożone na mocno podmokłych gruntach. Najbliższa wieś Pogubię Średnie leży około 1000 m na południowy wschód.

Położenie - gmina Pisz
Jeziorem zarządza Gospodarstwo Rybackie Suwałki
Pl. M. Konopnickiej 10
16-400 Suwałki
tel. 0-875664005