Typ jeziora :     sielawowe
Powierzchnia :     1890 ha
Głębokość :     32 m
Długość :     11,4 km


Jezioro zbliżone kształtem do litery „S", której ramiona są wąskie i wydłużone z północnego wschodu na południowy zachód, a środkowa część rozszerza się i rozlewa ku wschodowi. Północna odnoga rozwidla się u krańca na dwie zatoki. Do jednej z nich wpada rzeka Wilkus z jeziora Kotła k/jez. Śniardw. Wschodni brzeg odnogi przecina rów łączący ją z jeziorem Głębówkiem. Brzeg północny oraz półwysep między północną a środkową częścią Rosi są płaskie i często podmokłe, pokrywają je łąki i skrawki pól. Środkowa część jeziora biegnie wąskim plosem między półwyspami, po czym, rozszerza się i wybiega ku wschodowi. U wyjścia na szerszy akwen leży, przy podstawie półwyspu, wieś Pilchy, a nieco ku wschodowi wpada potok Dziękałówka. Naprzeciw jego ujścia leży mały podmokły półwysep. Na wschodnim krańcu akwen dzieli się na dwie zatoki. Do południowej wpadają potoki: Święcek (z Jeziora Borowego) i Konopka. Brzegi północny i wschodni są niskie, południowy stromy i zalesiony. Półwysep Czarny Róg płaski i zalesiony. Dolne, południowe ramię jeziora zmierza ku zachodowi rozszerzając się na krańcu. Na północnym brzegu, poniżej podstawy półwyspu Czarnego Rogu, wpada Kanał Jegliński, biegnący z Sekst - zatoki jeziora Śniardw. Z południowego rogu wypływa rzeka Pisa, która po przebyciu około 3000 m przepływa przez Pisz, Brzegi tej części jeziora są płaskie i przeważnie podmokłe.

Położenie - gmina Pisz
Jeziorem zarządza
Gospodarstwo Rybackie Suwałki
Pl. M. Konopnickiej 10
16-400 Suwałki
tel. 0-875664005