Typ jeziora :     leszczowe
Powierzchnia :     501 ha
Głębokość :     16,5 m
Długość :     3,5 km
Pow. wysp :     10,3 ha


Owalne jezioro ułożone na osi północ-południe. Przepływa przez nie Kanał Mazurski, który dopływa przy południowym krańcu, uchodzi z północnego. W północnej części wschodniego brzegu wpada rzeczka Rawda, do południowego dopływa strumyk z jeziora Surwili. Na Rydzowce leżą cztery wyspy: Ostrów Wielki (przy północno-wschodnim brzegu), Długi Ostrów i Mała Kępa (w środkowej części jeziora) oraz Trzonkowy Ostrów (przy południowo-zachodnim brzegu). Wyspy oraz wąski półwysep są objęte ochroną rezerwatową w celu ochrony miejsc lęgowych ptaków. Brzeg; wschodni i zachodni są strome, pozostałe płaskie. Dookoła rozciągają się pola uprawne i łąki.