Typ jeziora :     leszczowe
Powierzchnia :     11380 ha
Głębokość :     23,5 m
Długość :     22,1 km
Pow. wysp :     42,9 ha


Jest to największe w kraju jezioro. Kształtem zbliżone jest do trójkąta równobocznego z jednym wierzchołkiem skierowanym na południe. Dobrze rozwinięta linia brzegowa tworzy wiele zatok, półwyspów i cypli. Na Śniardwach leży pięć wysp. W północno-wschodnim rogu Śniardwy łączą się kanałem z jeziorem Tyrkłem, nad kanałem leży Okartowo. Brzeg północno-wschodni jest stosunkowo płaski, południowo-wschodni wysoki i stromy, otoczony polami, tutaj też leży wieś Nowe Guty. Dalej ku południowi z zatoki wypływa rzeczka Wyszka do jeziora Białoławki. Za zatoką leży półwysep i połączona z nim nasypem wyspa Szeroki Ostrów, na półwyspie wieś Zdory. Wierzchołek trójkąta stanowią zatoki Seksty i Kaczerajno. Na przewężeniu wiodącym do Sekst leży duża wyspa Mały Ostrów (Kaczor). Szeroka i głęboka zatoka Seksty wybiega na wschód, na zachód ciągnie się wąskie i znacznie mniejsze Kaczerajno. Brzegi Sekst są płaskie i podmokłe, Kaczerajna - wyższe i zalesione. W południowo-zachodnim boku trójkąta Śniardw znajduje się długa i wąska zatoka Warnołty, wybiegająca daleko na południowy zachód oraz przewężenie łączące Śniardwy z jeziorami Mikołajskim i Bełdanami. W południowej części jeziora leżą dwie wyspy: Czarcia i Kępa. Na Warnołtach usytuowana jest większa, wysoka i zadrzewiona wyspa. Na zalesionym półwyspie położonym między Warnołtami a jeziorem Bełdanami znajduje się Popielno.