Typ jeziora :     sandaczowe
Powierzchnia :     410 ha
Głębokość :     12,5 m
Długość :     3,7 km
Pow. wysp :     4,4 ha


Owalne jezioro (oś północny wschód - południowy zachód) z trzema zatokami. Największa z nich znajduje się we wschodnim brzegu, tu Stręgiel łączy się rowami ze Stręgielkiem Małym, Romintami i Głęboką Kutą. U podstawy zatoki leży wyspa o wysokich i stromych brzegach. Od południa wpada do jeziora rzeczka Sapina. Zatoka południowo-wschodnia zwęża się ku zachodowi i wreszcie łączy się z jeziorem Świecajtami. Do północno-zachodniej wprowadza wodę rów z jeziora Łupinka. Od północy systemem rowów i kanałów Stręgiel łączy się z rzeką Gołdapą. Brzegi, na ogół wysokie i pagórkowate, są otoczone łąkami, polami i od południa - kępami lasu. Przy brzegach północnym, wschodnim i południowo-zachodnim biegną szosy, koło połączenia ze Swiecajtami leży wieś Ogonki. Na północno-wschodnim brzegu Stręgiel.

Położenie - gmina Węgorzewo
Jeziorem zarządza
Gospodarstwo Rybackie Suwałki
Pl. M. Konopnickiej 10
16-400 Suwałki
tel. 0-875664005