Typ jeziora :     sandaczowe
Powierzchnia :     340 ha
Głębokość :     10 m
Długość :     7,3 km
Pow. wysp :     56,9 ha


To bardzo ładne jezioro jest mocno rozciągnięte z północnego zachodu na południowy wschód. Bardzo urozmaicona linia brzegowa wytwarza liczne zatoki i półwyspy. Na plosie zbiornika rozrzucone są wyspy. Największa z nich (około 47 ha), wydłużona i wysoko wzniesiona ponad lustro wody, leży przy południowym krańcu akwenu. Łączy się ona mostem z zachodnim brzegiem. Między nią a wschodnim brzegiem znajdują się trzy niewielkie, płaskie i porośnięte drzewami wyspy. Ze środkowej partii wschodniego brzegu wrzyna się w jezioro, w kierunku południowo-wschodnim, wydłużony półwysep zbliżony kształtem do trójkąta. Pomiędzy nim a zachodnim brzegiem leżą dwie niewielkie, zadrzewione wyspy. Duży półwysep, wysunięty na północ ze środkowej części zachodniego brzegu (na wysokości wsi Sucholasek), tworzy zatokę z niewielką, porośniętą lasem Wyspą Miłości. Ostatnia - ósma wysepka leży w północnej części akwenu, bliżej brzegu zachodniego. Rów odprowadza wodę z jeziora do rzeki Gawlika. Brzegi zbiornika (o charakterze pagórkowatym) wznoszą się na ogół dość wysoko i miejscami stromo, płaskie jest tylko obrzeże części południowo--wschodniej. Przy północnym krańcu jeziora występują duże kompleksy leśne, pojedyńcze kępy lasu spotyka się na wszystkich brzegach, dominują tu jednak pola uprawne, łąki i pastwiska. Przy południowym krańcu akwenu położona jest wieś Wydminy. W pobliżu zachodniego brzegu przebiega szosa, przy pozostałych drogi gruntowe i ścieżki.