Powierzchnia: 80 ha
Głębokość max: 9,4 m
Głębokość średnia: 3,4 m


W centralnej części pojezierza Brodnickiego wśród otaczających go lasów położone jest piękne jezioro Mieliwo. Ma bardzo mocno rozwiniętą i urozmaiconą linię brzegową, brzegi są przeważnie strome, niewielkie płaskie przestrzenie występują na krańcach: północnym i południowym. Dno jeziora jest głównie płaskie z dobrze rozwinięta roślinnością podwodną. W zatokach spotyka się rzadkie, gatunki roślin wodnych, m.in. jezierzę morską. Rdestnice i wywłócznik tworzą tzw. łąki podwodne. Zatoki częściowo zarastają. W sąsiedztwie jeziora znajduje się rezerwat leśny 'Mieliwo'. Jezioro położone jest na terenie Brodnickiego Parku Krajobrazowego. W południowym krańcu znajduje się obręb ochronny.