Powierzchnia: 87 ha
Głębokość max: 18.2 m
Głębokość średnia: 6,9 m


Jezioro prawie w całości położone jest w granicach administracyjnych Brodnicy. Ma bardzo słabo urozmaiconą linię brzegową po za dwoma wąskimi zatokami w północnej i południowej części. Dno opadające dość stromo z górkami podwodnymi z dobrze rozwiniętą roślinnością zanurzoną. Przez jezioro przepływa Struga Brodnicka, która poniżej niego uchodzi do Drwęcy. Otoczenie jeziora stanowią głównie pola uprawne z małą ilością lasów i łąk.