Powierzchnia: 29,3 ha
Głębokość max: 11,6 m
Głębokość średnia: 4,4 m


Jezioro Oleczno to niewielki akwen leżący na Pojezierzu Brodnickim, przez jezioro przepływa rzeka Lutryna łącząc je z jeziorem Grzywinek i jeziorem Wądzyńskim. Linia brzegowa jest słabo rozwinięta, od strony wschodnie i częściowo północnej i południowej porośnięta niewielkim lasem, od strony zachodniej otoczenie stanowią pola uprawne. konfiguracja dna mało urozmaicona, tylko z niewielkimi górkami. Na południowym i północnym krańcu jezioro występuje sporo roślinności wynurzonej.