Typ: leszczowy
Powierzchnia: 323,9 ha
Głębokość max: 28,5 m
Głębokość średnia: 6,8 m


Partęczyny Wielkie to największe jezioro Pojezierza Brodnickiego, przepływa przez niego rzeka Skarlanka. Charakteryzuje go bardzo silnie urozmaicona linia brzegowa i możno zróżnicowane dno. W części północno - wschodniej położone są dwie małe wyspy, większa z nich Wielka Syberia jest rezerwatem przyrody utworzonym dla ochrony storczyka obuwika. Większość linii brzegowej jest łagodna lub pagórkowata, miejscami znajdziemy bardzie strome odcinki brzegów. Przy zachodnim brzegu znajdują się dwa rezerwaty torfowiskowe Stręszek i Okonek. Osobliwością tego drugiego jest stanowisko żurawiny drobnolistkowej, objętej ochroną od 1963 roku.

Najczęściej poławiane gatunki ryb: płoć, leszcz, krąp, okoń, szczupak, węgorz, lin, karp, sieja, sandacz.