Powierzchnia: 187 ha
Głębokość max: 12,6 m
Głębokość średnia: 5 m


Jezioro leży w granicach Brodnickiego Parku Krajobrazowego, ma silnie rozwiniętą linię brzegową z dużym półwyspem rozdzielającym je na dwie wyraźne części o odmiennych warunkach naturalnych. Większa część brzegów jeziora jest stroma, jednak nie utrudnia to wędkowania z brzegu. Linię brzegową jeziora na całej długości porastają lasy, w jego północnej części znajduje się pole biwakowe. Roślinność zanurzona jest dobrze rozwinięta, głównie w północnej części gdzie jezioro jest płytsze.