Powierzchnia: 170,4 ha
Głębokość max: 34,6 m
Głębokość średnia: 7,8 m


Jezioro Wądzyńskie ma bardzo dobrze rozwiniętą linię brzegową i mocno urozmaicone dno, miejscami opadające bardzo stromo na dość duże głębokości. Brzegi jeziora są strome, miejscami przybierają wręcz klifowy wygląd. W bezpośrednim otoczeniu jeziora występują lasy oraz pola uprawne. Na największym półwyspie zlokalizowany jest ośrodek wypoczynkowy.