Powierzchnia: 91 ha
Głębokość max: 22 m
Głębokość średnia: 7,3 m


Jezioro Wysokie Brodno ma mocno urozmaicone dno z licznymi zagłębieniami i górkami podwodnymi i małą rozwiniętą roślinność wynurzoną. Brzegi jeziora w znacznej części są strome i wysokie, tylko północna część jest stosunkowo płaska. Na jeziorze znajduje się wyspa wokół której najlepiej jest łowić ryby, w tym rejonie jeziora najlepiej jest rozwinięta roślinność zanurzona i wynurzona. Przez jeziora przepływa rzeka Struga Brodnicka, jego otoczenie stanowią pola uprawne od strony wschodniej i lasy od strony zachodniej i południowej.