Powierzchnia: 47,4 ha
Głębokość max: 6,1 m
Głębokość średnia: 2,9 m


Kształt jeziora Łąki przypomina podkowę, składa się ono z dwóch akwenów o niewielkiej głębokości. Linia brzegowa jest dobrze rozwinięta, miejscami brzegi są podmokłe. otoczone jest głównie lasami, tylko w niewielkiej części występują pola uprawne. Dno jeziora jest płaskie i muliste ale woda jest czysta i dobrze natleniona, roślinność wodna wynurzona i pływająca jest bardzo dobrze rozwinięta.