Powierzchnia:  418 ha
Głębokość max: 6,4 m
Głębokość średnia: 2,4 mm


Jezioro ma bardzo mocno rozwiniętą i urozmaiconą linię brzegową z licznymi półwyspami i zatokami, położonych jest na nim 10 wysp. Jest to jezioro płytkie z mało urozmaiconym, w większej części mulistym dnem. W najpłytszych miejscach porośnięte jest dużą ilością roślinności podwodnej i wynurzonej. Otoczenie jeziota to głównie nieużytki i łąki z dobrym dostępem do wody. Na brzegam można znaleźć dużo pomostów i dogodnym miejsc do połowu ryb.