Powierzchnia: 250 ha
Głębokość max: 23 m
Głębokość średnia: 3,5 m


Jezioro ma mocno wydłużony kształt z silnym przewężeniem w jego środkowej części przez które przebiega lokalna droga, w zachodniej części akwenu znajduje się duża zatoka oddzielona od pozostałej części jeziora półwyspem Piastowski Ostrów. Linia brzegowa jest średnio urozmaicona, brzegi porośnięte są głównie lasem z dobrym dostępem do wody, brzegi w południowo - zachodniej części jeziora są niedostępne ze względu na poligon ojskowy który się tam znajduje. Z jeziora wypływa niewielka rzeczka do jeziora Kraksztyn przez którą prowadzi szlak kajakowy Im. Michała Kajki.