Powierzchnia: 65 ha
Głębokość max: 20 m
Głębokość średnia: 4,7 m


Jezioro z mocno rozwiniętą linią brzegową której długość wynosi 6300 m. Dno mocno urozmaicone z licznymi zagłębieniami i górkami podwodnymi, pokryte częściowo mułem którego grubość dochodzi do 30 cm. Otoczenie jezioro to w znacznej części pastwiska i pola uprawne, w południowo - zachodniej części do jeziora przylega niewielki las. Jezioro ma dwa dopływy - cieki z jezioro Kaleń i jezioro Przykop. Odpływ wód ze zbiornika odbywa się położonym w jego północno-zachodniej części ciekiem do jezioro Orzysz. Przy wschodnim brzegu położona jest niewielka wioska Rostki Skomackie.