Powierzchnia: 175 ha
Głębokość max: 20,6 m
Głębokość średnia: 9,3 m


Jezioro Sumowo ma mało urozmaiconą linię brzegową, porośniętą głównie trzciną, na jeziorze znajdują się dwie wyspy. Dno jeziora jest głównie twarde, porośnięte niewielką ilością roślin podwodnych, poniżej 10 m głębokości dno robi się muliste. Do jeziora wpadają dwa dopływy: od północy z Jeziora Woszczelskiego i na krańcach zachodnich z jeziora Lepaki Małe. Brzegi w części wysokie i strome. Otoczenie stanowią pola i łąki. Ryby można poławiać na całej powierzchni jeziora, jednak najlepsze miejsca znajdują się w pobliżu obu dopływów.