Powierzchnia: 133 ha
Głębokość max: 4,7 m
Głębokość średnia: 2,3 m


Jezioro jest bardzo płytkie o słabo rozwiniętej linii brzegowej. Dno jeziora jest równe w większości muliste. Ryby jakie są w nim poławiane to głównie karaś, płoć, lin i szczupak. Ma bezpośrednie połączenie z Jeziorem Ełckim wąskim ciekiem wodnym.