Powierzchnia: 264,8 ha
Głębokość max: 25,5 m
Głębokość średnia: 9,1 m


Jest to zbiornik o rozwiniętej i urozmaiconej linii brzegowej, dno zbiornika jest zróżnicowane z licznymi górkami podwodnymi przy których mamy największe szanse na złowienie ryby. Roślinność zanurzona jest dobrze rozwinięta. W zachodniej części zatoka łączy się szerokim przewężeniem z jeziorem Rekąty, a od wschodu z Łaśmiadami. Brzegi są przeważnie wysokie i strome, otoczone łąkami.